Kärlek kan bara älskas fram: Med lärjungarnas ögon. by Ingrid Emanuelson

By Ingrid Emanuelson

Detta är en kortfattad framställning i berättelseform av det budskap om kärlek, medmänsklighet och allas lika värde som Jesus gett oss genom sitt liv, sina ord och sina handlingar.

Utgångspunkt för berättelsesamlingen är berättelserna om påskveckans händelser ur lärjungarna Petrus, Judas, Johannes, Marias och Tomas perspektiv och deras plötsligt uppdykande minnesbilder. Dessa berättelser får bilda förståelsehorisont för den aktuella händelseutvecklingen fram until pingstdagen som höjdpunkt.

Därefter följer berättelser om dessas och de övriga lärjungarnas tid tillsammans med Jesus i shape av deras hågkomster och tillbakablickar på upplevelser och händelser, som de berättar för varandra. Detta gör de för att dels förstå vad de varit med om och dels för att reflektera över, hur de ska förstå och gå vidare med det budskap och det uppdrag de fått.

Berättelsesamlingen vänder sig until eventually åldersspannet alltifrån sena tonåren until obegränsad ålder uppåt.

Show description

Read Online or Download Kärlek kan bara älskas fram: Med lärjungarnas ögon. Berättelser om och av Jesus (Swedish Edition) PDF

Similar other_1 books

B.P.R.D. Volume 6: The Universal Machine (B.P.R.D Graphic Novel)

Abe Sapien follows an odd clue to the jungles of Indonesia and a mystery society with connections to his earlier existence through the American Civil warfare. in the meantime, Liz's apocalyptic visions have began to boost, and Johann makes a startling discovery a couple of member of the Bureau. Written by means of John Arcudi and Hellboy and B.

Okashi: Sweet treats made with love

Okashi Treats is number of truffles, cookies and pastries that symbolize the intricacy of French-style baking, and the fragile simplicity of eastern flavours. The featured recipes were sophisticated and given a new part in the course of the soft fusion of French-style baking and jap flavours and strategies.

Burning from the Inside

Stuck graffiti writing once more, Thom's simply desire of fending off an undesirable reunion along with his kinfolk is to comply with infiltrate the G7, a infamous graffiti workforce, and record their actions to the police. Taking the identify TNT, he moves up a dating with G7 member air of mystery. As they develop into nearer, each one starts off to wonder whether their allegiances are to the inaccurate humans.

Tails in the Med

The Mediterranean inspires visions of sensuality, crystal blue water, seashores, lush plants, “whatever you're keen on” existence, and hot-blooded Latin males. It conjures up that for the writer habu, not less than, who lived a number of years at the island of Cyprus and loved existence to its fullest there. during this thirty-story anthology, a number of of the tales having by no means been released earlier than, habu invitations you into the Mediterranean homosexual male way of life as performed out within the nations swirling round this inland sea.

Extra info for Kärlek kan bara älskas fram: Med lärjungarnas ögon. Berättelser om och av Jesus (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.49 of 5 – based on 25 votes